Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Web links

Projects

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Customers

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Partners

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
Up

Document library - Reference

Quyết định 5161/QĐ-DKVN về việc phê duyệt và ban hành quy chế hao hụt sản phẩm lỏng
Ngày ban hành:
Version:
04/07/2012
Dung lượng:
File Size:
92.65 kB
Quyết định 5021/ QĐ-DKVN ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác tham gia các hoạt động của Diễn đàn Hàng hải quốc tế các Công ty dầu (OCIMF) và triển khai công tác thanh kiểm tra an toàn tàu vận chuyển dầu khí, phương tiện nổi và cảng
Ngày ban hành:
Version:
29/06/2012
Dung lượng:
File Size:
299.26 kB
Quyết định 1153/QĐ-DKVN về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và vận hành bộ chỉ số PVN-Index của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và thành lập hội đồng chỉ số PVN-Index
Ngày ban hành:
Version:
31/05/2012
Dung lượng:
File Size:
1.74 MB
Quyết định 3710/QĐ-DKVN về việc phê duyệt và ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo của tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành:
Version:
15/05/2012
Dung lượng:
File Size:
878.91 kB
Quyết định 3105/QĐ-DKVN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 1441/QĐ-DKVN về việc ban hành Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò của Tập đoàn Dầu khí
Ngày ban hành:
Version:
20/04/2012
Dung lượng:
File Size:
257.72 kB
Quyết định 3110/QĐ-DKVN ban hành Quy định về phân cấp quyết định đầu tư của Tập đoàn dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành:
Version:
20/04/2012
Dung lượng:
File Size:
805.78 kB
Quyết định 3129/ QĐ-DKVN về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Phụ lục về Công tác Văn thư của Hội đồng thành viên ban hành tại Quyết định 1665/ QĐ-DKVN ngày 08/06/2011
Ngày ban hành:
Version:
20/04/2012
Dung lượng:
File Size:
148.02 kB
Quyết định 2893/QĐ-DKVN về việc phê duyệt và ban hành Quy định “Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo/các Công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt nam
Ngày ban hành:
Version:
13/04/2012
Dung lượng:
File Size:
404.96 kB
Quyết định 2273/QĐ-DKVN về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành:
Version:
22/03/2012
Dung lượng:
File Size:
593.44 kB
Quyết định 523/QĐ-DKVN về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi đua- khen thưởng Công ty mẹ- tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành:
Version:
20/01/2012
Dung lượng:
File Size:
573.72 kB
Quyết định 11527/QĐ-DKVN sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản triển khai thực hiện Giao dịch phái sinh của tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1572/QĐ-DKVN
Ngày ban hành:
Version:
19/12/2011
Dung lượng:
File Size:
364.04 kB
Quyết định 11165/QĐ-DKVN ban hành quy chế quản lý các hoạt động tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu và kinh doanh xăng dầu trong tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ngày ban hành:
Version:
08/12/2011
Dung lượng:
File Size:
99.04 kB
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: