Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Web links

Projects

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Customers

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Partners

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
 • Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT
 • Tư vấn và quản lý dự án đầu tư CNTT
 • Xây dựng tổ chức CNTT cho doanh nghiệp
 • Tư vấn các quy trình, chính sách đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động ổn định, an toàn
 • Dịch vụ vận hành hệ thống phần mềm
 • Dịch vụ bảo trì và chăm sóc hệ thống phần mềm
 • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá hệ thống phần mềm
 • Dịch vụ số hóa dữ liệu
 • Dịch vụ quản lý và xử lý dữ liệu
 • Dịch vụ đào tạo phần mềm
 • Dịch vụ cung cấp bản quyền phần mềm
 • Dịch vụ bảo mật và an ninh thông tin
  • Tư vấn và đánh giá bảo mật hệ thống hạ tầng
  • Tư vấn và đánh giá an ninh thông tin và an toàn dữ liệu
  • Dịch vụ xây dựng chính sách bảo mật và an ninh thông tin
  • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá và tăng cường bảo mật Website
  • Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an ninh của hệ thống máy chủ
  • Dịch vụ bảo mật mạng
  • Dịch vụ bảo mật thiết bị đầu cuối
  •  
 • Dịch vụ vận hành, bảo trì hạ tầng
 • Dịch vụ Kiểm tra và khắc phục sự cố hạ tầng mạng
 • Dịch vụ Bảo hành, bảo trì thiết bị hạ tầng mạng
 • Dịch vụ Vận hành, quản trị hệ thống mạng
 • Dịch vụ di dời hệ thống
 • Dịch vụ chuyển đổi hệ thống
 • Dịch vụ lưu trữ, sao lưu dữ liệu
 • Dịch vụ đào tạo kỹ thuật và công nghệ hạ tầng CNTT
 • Dịch vụ BPO xử lý dữ liệu thị trường và hợp đồng kinh doanh dầu thô cho Tổng công ty Dầu Việt Nam
 • Dịch vụ BPO chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống ERP và TAS cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
 • Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống phần mềm tự động hóa TAS, OSB và đối chiếu số liệu cho Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
 • Dịch vụ chuyển đổi hệ thống CNTT cho Tổng công ty Dầu Việt Nam và PVEP POC
 • Dịch vụ hỗ trợ ERP cho Tổng công ty Dầu Việt Nam PV OIL
 • Dịch vụ di dời hệ thống CNTT cho Tổng công ty điều hành thăm dò khai thác, chi nhánh HCM, PVEP HCM
 • Mua sắm bản quyền phần mềm Microsoft, quản trị hệ thống, ảo hóa, bảo mật và phần mềm ứng dụng khác cho Tổng công ty Dầu Việt Nam PV OIL và PV OIL Laos
 • Dịch vụ cung cấp bản quyền phần mềm IBM RFP, Oracle Service Bus, Infor EAM… cho PVEP POC, PV OIL
 • Dịch vụ tư vấn hạ tầng, giải pháp bảo mật, lưu trữ, ảo hóa cho PV OIL, PVEP, PVEP POC, PVCom Bank, HD Bank, Vietjetair…
 •  

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: