Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Projects

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Customers

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Partners

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
Up

Shareholders - Adminstrator reports

Thông báo chốt danh sách Cổ Đông để chuẩn bị họp ĐHĐCĐ
Ngày ban hành:
Version:
22/06/2012
Dung lượng:
File Size:
21.05 kB
Thông báo về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Ngày ban hành:
Version:
10/03/2014
Dung lượng:
File Size:
137.19 kB
Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (bản dự thảo)
Ngày ban hành:
Version:
01/04/2014
Dung lượng:
File Size:
21.66 MB
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014
Ngày ban hành:
Version:
10/04/2014
Dung lượng:
File Size:
210.04 kB
Giấy ủy quyền nhận cổ tức
Ngày ban hành:
Version:
10/04/2014
Dung lượng:
File Size:
64.00 kB
Giấy đề nghị thay đổi thông tin Cổ đông
Ngày ban hành:
Version:
10/04/2014
Dung lượng:
File Size:
213.00 kB
Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng tiền mặt
Ngày ban hành:
Version:
10/04/2014
Dung lượng:
File Size:
93.00 kB
Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
Ngày ban hành:
Version:
10/04/2014
Dung lượng:
File Size:
92.50 kB
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Ngày ban hành:
Version:
04/04/2014
Dung lượng:
File Size:
410.51 kB
Chốt danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Ngày ban hành:
Version:
10/03/2014
Dung lượng:
File Size:
161.88 kB
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 của Công ty CP Thương mại Dầu khí
Ngày ban hành:
Version:
17/01/2014
Dung lượng:
File Size:
1.39 MB
Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Petechim
Ngày ban hành:
Version:
12/11/2013
Dung lượng:
File Size:
8.83 MB
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: