Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Projects

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Customers

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Partners

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
Up

Shareholders - Business profile

Báo cáo Quý I Năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty CP Petechim
Ngày ban hành:
Version:
15/05/2013
Dung lượng:
File Size:
296.11 kB
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Petechim (Tên ngành: Cung ứng nhân sự tạm thời, Mã ngành: 7820; đính kèm Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11, 18/03/2013)
Ngày ban hành:
Version:
18/03/2013
Dung lượng:
File Size:
1.26 MB
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ngày ban hành:
Version:
12/12/2011
Dung lượng:
File Size:
42.83 kB
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim – Bổ sung, sửa đổi lần 06
Ngày ban hành:
Version:
12/08/2012
Dung lượng:
File Size:
2.76 MB
Công bố thông tin trên cổng thông tin của ủy ban chứng khoáng nhà nước
Ngày ban hành:
Version:
08/10/2012
Dung lượng:
File Size:
215.98 kB
Nghị quyết thhông qua kết quả phát hành cổ phần ra công chúng thành công
Ngày ban hành:
Version:
17/04/2012
Dung lượng:
File Size:
48.88 kB
Quyết định về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí
Ngày ban hành:
Version:
19/03/2012
Dung lượng:
File Size:
1.38 MB
Tờ trình về việc tiếp tục tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012
Ngày ban hành:
Version:
16/03/2014
Dung lượng:
File Size:
65.72 kB
Tờ trình về việc thay đổi và bổ sung nhân sự Ban kiểm soát
Ngày ban hành:
Version:
16/03/2012
Dung lượng:
File Size:
45.23 kB
Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính
Ngày ban hành:
Version:
16/03/2012
Dung lượng:
File Size:
27.45 kB
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petechim
Ngày ban hành:
Version:
12/02/2012
Dung lượng:
File Size:
1.69 MB
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: