Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Web links

Projects

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Customers

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Partners

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin thông báo về việc: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên BCTC Quý 1 năm 2020.

Read more: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước trên BCTC Quý 1 năm 2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Petechim:

Read more: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Công bố thông tin về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Read more: Công bố thông tin về việc Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin thông báo về việc: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính riêng năm 2019:

Read more: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính riêng năm 2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thườnng niên năm 2020 của Công ty Petechim:

Read more: Thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ...

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí (Petechim JSC) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (18/03/2020) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Petechim:

Read more: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: