Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
Up

Cổ đông - Báo thường niên & báo cáo quản trị công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Ngày ban hành:
Version:
27/02/2020
Dung lượng:
File Size:
357.53 kB
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Ngày ban hành:
Version:
17/01/2020
Dung lượng:
File Size:
86.35 kB
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Ngày ban hành:
Version:
14/01/2020
Dung lượng:
File Size:
167.59 kB
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Ngày ban hành:
Version:
25/12/2019
Dung lượng:
File Size:
171.93 kB
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Ngày ban hành:
Version:
29/11/2019
Dung lượng:
File Size:
60.00 kB
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Ngày ban hành:
Version:
29/11/2019
Dung lượng:
File Size:
63.27 kB
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Ngày ban hành:
Version:
12/11/2019
Dung lượng:
File Size:
65.67 kB
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu PTV của Công ty CP Thương mại Dầu khí
Ngày ban hành:
Version:
31/10/2019
Dung lượng:
File Size:
270.54 kB
Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội
Ngày ban hành:
Version:
02/10/2019
Dung lượng:
File Size:
263.50 kB
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách Cổ đông để lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán PTV phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Ngày ban hành:
Version:
25/04/2019
Dung lượng:
File Size:
652.93 kB
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Petechim
Ngày ban hành:
Version:
19/04/2019
Dung lượng:
File Size:
1.21 MB
Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bản dự thảo
Ngày ban hành:
Version:
03/04/2019
Dung lượng:
File Size:
25.35 MB
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: