Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Liên kết Website

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Trần Đức Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1954

Chuyên môn: Tiến sỹ Địa vật lý Thăm dò - Địa chất Dầu khí

2 Hoàng Dương Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1960

Chuyên môn: Thạc sỹ Đường ống bể chứa dầu

3 Trần Hoài Nam Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1965

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công nghiệp

4 Võ Khánh Hưng Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1965

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

5 Đỗ Quang Thuận Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1977

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 
STTHọ tênChức vụThông tin
1 Đỗ Thị Bích Hà Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1970

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

3 Trần Mạnh Hùng Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế vận tải biển

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Nguyễn Quang Trung Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1972

Chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính và kinh doanh tiền tệ

2 Huỳnh Minh Triết Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1962

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý tài chính công

3 Lê Thu Hường Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1990

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Hoàng Dương Bí thư Chi bộ

Năm sinh: 1960

Chuyên môn: Thạc sỹ Đường ống bể chứa dầu

2 Trần Văn Mạnh Phó Bí thư Chi bộ

Năm sinh: 1965

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên Chi bộ

Năm sinh: 1982

Chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Trần Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế vận tải biển

2 Nguyễn Ngọc Lan Phó chủ tịch

Năm sinh: 1985

Chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 

3 Hoàng Đại Thắng Ủy viên 

Năm sinh: 1980

Chuyên môn: Kế toán kiểm toán

4 Nguyễn Thị Minh Thúy Ủy viên

Năm sinh: 1980

Chuyên môn: Kế toán kiểm toán

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Võ Anh Quân Bí thư Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1990

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế bảo hiểm

2 Lê Thị Ngân Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1993

Chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng

3 Nguyễn Thị Ngọc Hà Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1993

Chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

4 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1991

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: