Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Liên kết Website

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Ảo hóa là công nghệ được thiết kế để tạo ra tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy chủ và phần mềm chạy trên nó. Công nghệ ảo hóa máy chủ là từ một máy vật ký đơn lẻ có thể tạo thành nhiều máy ảo độc lập.

Xem thêm: Điện toán đám mây - Ảo hóa

(HNMO) - Hiện nay, chính phủ Việt Nam đặt trọng tâm vào 5 mảng chính bao gồm phát triển nguồn nhân lực CNTT, phát triển ngành công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông, áp dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và xã hội và đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin.

Xem thêm: Giải pháp Microsoft có thể giúp hạ tầng CNTT hiện đại và tối ưu hơn

Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp năm 2008 để bước vào nhóm thu nhập trung bình và lúc này, công nghệ thông tin (CNTT) được coi là công cụ chủ đạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy năng suất cho nền kinh tế ở giai đoạn mới.

Xem thêm: Kịch bản' vượt bẫy thu nhập trung bình nhờ CNTT cho Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định điều này trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao về CNTT-TT năm 2013, diễn ra ngày 20/6 tại Hà Nội.

Xem thêm: CNTT là con đường ngắn nhất để phát triển đất nước

Ngày 9 tháng 2 năm 2009, công ty Microsoft đã công bố số liệu nghiên cứu về hiệu quả của công nghệ ảo hóa (Virtualization) trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy một số khách hàng đã tiết kiệm trung bình 470.000 đô la Mỹ

Xem thêm: Công nghệ ảo hóa của Microsoft tiết kiệm gần nửa triệu đô la Mỹ mỗi năm

Các chuyên gia kinh tế và công nghệ của Việt Nam khẳng định mọi mục tiêu phát triển đất nước sẽ nằm ngoài tầm với nếu không có những hành động thiết thực để nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT.

Xem thêm: CNTT đang được coi là phương thức phát triển mới

Ban Chấp hành TƯ đã ban hành Nghị quyết số 13 (NQ TƯ 4 khóa XI - ngày 16-1-2012), xác định hệ thống thông tin là một trong những hạ tầng quan trọng. NQ cũng nêu rõ quan điểm của TƯ Đảng.

Xem thêm: Hạ tầng CNTT quan trọng của nền kinh tế

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: