Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Liên kết Website

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Ngày 23/04/2018, tại trụ sở Văn phòng Công ty , Lầu 11, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Công ty Petechim đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2017 và đề ra phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Petechim.

Tham dự Đại hội gồm có các đại biểu khách mời đến từ các đơn vị: PV Oil, HD Bank, GEC, PAIC, Deloitte Việt Nam… Cùng với sự tham dự đông đủ của các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát và Ban TGĐ Công ty, cũng như sự có mặt của đông đảo các cổ đông  đại diện cho quyền sở hữu: 17.799.590 cổ phần tương đương 78,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại kỳ họp này Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các văn kiện như sau: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2017 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2018; Tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp các khoản công nợ không thu hồi được cho năm tài chính 2018; Báo cáo kết quả kiểm soát nội bộ năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Thông qua kết quả bầu chọn bổ sung Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2015-2020), Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2015-2020), Tổng giám đốc (Nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Hùng – CT HĐQT Công ty Petechim đại diện cho Ban lãnh đạo Công ty đã phát biểu đánh giá tổng kết về những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra cho năm 2017 trong bối cảnh hoạt động ngành và nền kinh tế nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, đưa ra những đường hướng phát triển mới phù hợp với đặc thù thương mại chuyên biệt của công ty Petechim theo định hướng của Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty Petechim cũng đã trao quà tặng cảm ơn những đóng góp nhất định của Ông Hoàng Dương nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại vị trí Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời, trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới cho Bà Đỗ Thị Bích Hà (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

HĐQT trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018 -2023 cho Bà Đỗ Thị Bích Hà.

Petechim


Bài viết cùng danh mục    

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: