Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Liên kết Website

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
Up

Thư viện tài liệu - Pháp lý

Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành:
Version:
29/01/2011
Dung lượng:
File Size:
3.59 MB
Luật Hoá chất
Ngày ban hành:
Version:
05/10/2010
Dung lượng:
File Size:
186.50 kB
Nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Version:
31/12/2009
Dung lượng:
File Size:
447.00 kB
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật dầu khí và quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
Ngày ban hành:
Version:
24/12/2009
Dung lượng:
File Size:
65.50 kB
Thông tư của Bộ Công an số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước
Ngày ban hành:
Version:
18/12/2009
Dung lượng:
File Size:
68.50 kB
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày ban hành:
Version:
29/06/2009
Dung lượng:
File Size:
92.00 kB
Luật quản lý nợ công
Ngày ban hành:
Version:
29/06/2009
Dung lượng:
File Size:
168.00 kB
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
Ngày ban hành:
Version:
29/06/2009
Dung lượng:
File Size:
145.00 kB
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Ngày ban hành:
Version:
11/12/2008
Dung lượng:
File Size:
119.00 kB
Nghị định số 126/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Ngày ban hành:
Version:
11/12/2008
Dung lượng:
File Size:
94.50 kB
Luật Công nghệ cao
Ngày ban hành:
Version:
28/11/2008
Dung lượng:
File Size:
144.00 kB
Luật Giao thông đường bộ
Ngày ban hành:
Version:
23/11/2008
Dung lượng:
File Size:
363.00 kB
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: